بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
تدبیرامروز،رفاه فردا

بیمه امین پاسارگاد

----برنامه ریزی یعنی آوردن آینده به زمان حال تا بتوان برای آن چاره ای اندیشید -----

مزایا و پوشش های بیمه عمر

بیمه امین پاسارگاد

این بیمه نامه از ترکیب بیمه های به شرط فوت و بیمه های به شرط حیات تشکیل یافته است .
در این بیمه نامه بیمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه ، علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه ، امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز خواهند داشت .
سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران پیری و باز نشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن ،هزینه های ازدواج ، هزینه های تحصیل فرزندان و ..... مورد استفاده قرار گیرد.
هنگامی که شما احتیاج به درمان پزشکی دارید از پوشش بیمه ای این بیمه نامه می توانید استفاده نمائید.
 در این بیمه نامه بیمه شده خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماریهای خاص بیمه می کند و بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می تواند از سرمایه بیمه بیماریهای خاص بیمه عمر بهره مند شود

جداول استعلام بیمه نامه عمر و تامین آتیه

حق بیمه پرداختی
ماهانه200هزارتومان

مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال
4,69,2,500,000 تومان

روش پرداخت /سالانه
افزایش سالانه/10درصد

مدت بیمه نامه/30 سال
جمع حق بیمه پرداختی
394,300,000 تومان

حق بیمه پرداختی
ماهانه160هزارتومان

مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال
4.004.300.000 تومان

روش پرداخت /سالانه
افزایش سالانه/10درصد

مدت بیمه نامه/30 سال
جمع حق بیمه پرداختی
315,100,000 تومان

حق بیمه پرداختی
ماهانه100هزارتومان

مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال
2.211.600.000 تومان

روش پرداخت /سالانه
افزایش سالانه/10درصد

مدت بیمه نامه/30 سال
جمع حق بیمه پرداختی
197,000,000 تومان

حق بیمه پرداختی
ماهانه50هزارتومان

مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال
1.078.700.000 تومان

روش پرداخت /سالانه
افزایش سالانه/10درصد

مدت بیمه نامه/30 سال
جمع حق بیمه پرداختی
98,100,000 تومان

نیک اندیشی امروز ، نیک فرجامی فردا

بیمه امین پاسارگاد

بیمه ای برای اعضای خانواده

شما برای ارتقاء سطح زندگی خود و عزیزانتان روزانه ساعت ها تلاش می کنید ، تا بهترین هارا که شایسته آن هستند فراهم کنید
بیمه عمر وآتیه پاسارگاد یک پس اندازطلایی و سرمایه گذاری با بهترین مزایا و یک پوشش کامل برای شما و خانواده شما را فراهم نموده است

بیمه امین پاسارگاد

سرمایه دوران بازنشستگی

يكي از مهمترين دغدغه‌ها و مشغوليّت ذهني بازنشستگان مسائل اقتصادي است بازنشستگان به دليل كهولت سن، توانايي انجام كار را ندارند،
بیمه عمر وآتیه پاسارگاد باطراحی بیمه نامه عمر وبازنشستگی تامین کننده سرمایه ای برای زمان بازنشستگی می باشد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش بیماریهای خاص

هنگامی که شما احتیاج به درمان پزشکی دارید از پوشش بیمه ای این بیمه نامه می توانید استفاده نمائید. در این بیمه نامه بیمه شده خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماریهای خاص بیمه می کند و بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می تواند از سرمایه بیمه بیماریهای خاص بیمه عمر بهره مند شود

بیمه امین پاسارگاد

پوشش فوت طبیعی وحادثه

در صورتی که بیمه شده بر اثر فوت طبیعی از بین برود : معادل 300 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمايه اصلي، ودر صورتی که بیمه شده در اثر حادثه از بین برود : معادل 900 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمایه فوت طبیعی + سرمايه اصلي، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.

بیمه امین پاسارگاد

پوشش پزشکی حادثه

برای اولین بار بیمه عمر وآتیه پاسارگاد و یا کلا بیمه های عمر و اندوخته ساز، بیمه شده رادر برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، را تحت پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف 10 میلیون تومان این هزینه ها را جبران می نماید .

بیمه امین پاسارگاد

پاسخگوی نیاز زنان خانه دار

یکی از مهمترین دغدغه های زنان به عنوان اصلی ترین رکن هر خانواده نگرانی از تامین نیازهای مادی آنان در آینده می باشد. بیمه عمر وآتیه پاسارگاد با طراحی بیمه نامه ای به عنوان بیمه مستمری زنان خانه دار نیازهای این قشر از اجتماع را پوشش داده و پس اندازی برای آتیه و آینده آنان ایجاد نموده است.