بیمه امین پاسارگاد بیمه عمر و تامین آتیه بیمه آتیه تحصیلات

تولد هر کودک

بیمه امین پاسارگاد

بیمه آتیه تحصیلات
بیمه امین پاسارگادبا متولد شدن هر کودک آرزوی آینده درخشان وپر بار او هم در ذهن پدر و مادرش نیز متولد می شود. رسیدن به این آرزو نیازمند آینده نگری و برنامه ریزی است تحصیلات عالیه کودکان،یکی از مهمترین بخش های این برنامه ریزی است
امروزه، هزينه‌های تحصيل در مقاطع دانشگاهی به يكی از معضل های مهم مالی خانواده‌ها تبديل شده است. واين در حالی است كه بسياری از دانشجويان به منظور كمك به والدين خود برای تامين اين هزينه‌ها به كارهای پاره وقت با درآمدهای پايين روی آورده و در نتيجه كيفيت تحصيلات آنها كاهش می يابد
بیمه عمر و سرمایه گذاری برای تحصیل فرزندان رویکردی برای رفع این مشکلات می باشد

بیمه عمر و سرمایه گذاری برای تحصیل پاسارگاد

بیمه عمر و سرمایه گذاری برای تحصیل پاسارگاد در راستای تامین هزینه های تحصیلات عالیه و دوران تحصیلی فرزندان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی كشورمان ارائه شده است. این بیمه نامه از بدو تولد می تواند كودكان را تحت پوشش قرار دهد و این سرمایه گذاری برای وی شکل دهد
در این بیمه نامه شما می توانید از حداقل مبلغ ماهانه 20 هزار تومان و از بین 5 الی 30 سال مدت قرارداد شروع به پس انداز کنید.

حق بیمه های پرداختی شما با اختصاص نرخ سود تضمینی 16% در 5 سال اول این قرارداد در صندوق پس انداز شما انباشته می شود. این اندوخته ، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و سود آنها، افزایش یافته و پس اندازی قابل توجه و مطمئن را برای تامین هزینه های تحصیلی فرزندان شما فراهم می کند.

بیمه امین پاسارگاد
بیمه امین پاسارگاد

پاسخگوی نیاز واقعی زنان خانه دار
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های پزشکی حادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش فوت طبیعی وحادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های بیماریهای خاص
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

سرمایه ای برای دوران بازنشستگی
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

بیمه ای برای تمام اعضای خانواده
بیمه امین پاسارگاد