بیمه امین پاسارگاد درباره ما

بیمه پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

درباره ما
بیمه امین پاسارگاد

 شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشوراست که به منظور عرضه خدمات بیمه ای در سطح استاندارهای جهانی،کسب سود متوازن و همسوبا مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی )توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد.
 این شرکت درقالب سهامی عام در تاریخ ۸۵/۱۱/۱۸ طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( در سال 1389 این مبلغ به ۶۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش داده شده است) در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۹ پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۸۵/۱۲/۱ آغاز نموده است.
این شرکت توانست در تاریخ ۸۶/۸/۵ مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۸۶/۹/۱۸ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید. بیمه پاسارگاد به منظور دسترسی به رفـاه و رشـد اقتـصادی بالاتـر مسـتلزم رویارویی هرچـه بیشتر با حـوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است.آثار و نتایح این حـوادث و مخاطـرات علاوه بـرایجاد نگرانی، تشویش، دغدغه های مسـتمر و سـلب آسایش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سـالها تلاش و کوشـش فردی یا جمعی را با خطرنابودی روبرو سازد.
شرکت بیـمه پاسارگاد در راستای اعطای آرامـش و حذف تشویش و نگرانی به پشتوانه دانش و تجربه سالیان متمادی مدیران ارشد بیمه ای خود و سـرمایه گذاری موسـسات معـتبر کشور امیدوار اسـت بـتواند موجب ارتقاء امنیت و اطمینان بیمه گذاران خود گردد. لذا کارشـناسان و متخصصین ما آماده اند تا مشاوره های لازم را در قالب انواع بیمه نامه اموال ،اشخاص و مسئولیت تقدیم نمایند.

1385/11/18  ثبت در اداره شرکتهای تهران به شماره ثبت :290070
1385/11/29 دریافت پروانه فعالیت در تمام رشته های بیمه ای از بیمه مرکزی طی شماره: 34605
1385/12/01 آغاز فعالیت رسمی بیمه پاسارگاد
1386/08/05 دریافت مجوز بیمه اتکایی داخلی از بیمه مرکزی طی شماره :25598
1386/09/18 آغاز فعالیت اتکایی

اعضاء گروه مالی پاسارگاد

بانك پاسارگاد
بموجب مجوز 5/2849 مورخ 1384/6/22 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با سرمايه ۳۵۰۰ ميليارد ريال كه تماماً پرداخت شده‌است فعاليت خود را آغاز نمود که از این رقم ۲۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده و ۱۵۰۰ میلیارد ریال باپذیره نویسی همگانی به وسیله ۳۴۰۰۰ نفر خریداری شده است.
پارس آریان در ابتدا شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به عنوان شرکت مادر تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در تیر ماه ۱۳۸۴ با خرید ۱۰۰ درصد سهام یک شرکت سرمایه گذاری توسط موسسین بانک پاسارگاد فعالیت خود را آغاز نمود.
شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)
یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور، به منظور عرضه خدمات بیمه ای در سطح استاندارهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد .
شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
به عنوان یکی از شرکت های خانواده اقتصادی پاسارگاد و با مسؤولیت راهبری خدمات پرداخت الکترونیک به عاملیت از سوی بانک پاسارگاد در تاریخ 30/11/84 به ثبت رسیده است..
فناپ در واقع مرجع فني بانک و شرکت سرمايه‌گذاري در زمينه
ICT می‌باشد. واحدICT بانک کلیه پروژه‌های خود در زمینهICT را که در نظر دارد با بخشی خارج از بانک به اجرا برساند، از طریق این شرکت انجام خواهد داد.
ارزش آفرینان پاسارگاد
شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد به صورت سهامي عام در تاريخ ۲۰/۱۰/۸۴ به شماره ۲۶۳۶۹۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غيرتجاري تهران ثبت گرديد و نام این شرکت از سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در تاریخ ۰۹/۰۹/۸۸ به شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) تغییر پیدا کرد. سرمايه شرکت در حال حاضر ۱۰۰۰ میلیارد ريال است

دیگراعضای گروه مالی پاسارگاد

تامين آتيه كاركنان گروه مالي پاسارگاد شرکت خدمات مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد
گسترش انرژي پاسارگاد شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد
هلدینگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد شرکت لیزینگ پاسارگاد
تدبيرگران پاسارگاد لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد
مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد مدبران ساخت آریان
شركت ساختمان شهرسازي هشتم شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد
شركت گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد شركت سامان ساخت آريان
  شركت خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان
بیمه امین پاسارگاد

پاسخگوی نیاز واقعی زنان خانه دار
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های پزشکی حادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش فوت طبیعی وحادثه
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

پوشش هزینه های بیماریهای خاص
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

سرمایه ای برای دوران بازنشستگی
بیمه امین پاسارگاد

بیمه امین پاسارگاد

بیمه ای برای تمام اعضای خانواده
بیمه امین پاسارگاد